Shortcody możemy wstawiać w opisach kategorii, treściach artykułów czy opisach produktów.

Wpisujemy w treści w dowolnym miejscu znacznik {...} z danym kodem np. {products}

Dostępne shortcody

 • {products} - wstawia listę wszystkich produktów wraz z filtrowaniem produktów po nazwie sortowaną po priorytetach
 • {products:a-z} - wstawia listę wszystkich produktów wraz z filtrowaniem produktów po nazwie, ale sortowaną po nazwie produktu
 • {products:1,2,3} - wstawia listę produktów o danych id (1,2,3 to identyfikatory produktów oddzielane przecinkami)
 • {productslider:1,2,3} - wstawia przewijany slider produktów o danych identyfikatorach. Slider produktów można dostosować w Wyglądzie - moduł "Slider produktów"
 • {contactform} - wstawia standardowy formularz kontaktowy
 • {customform:[id]} - wstawia formularz customowy o danym id  ([id] - to identyfikator formularza z panelu)
 • {files} - wstawia listę załączników
 • {comments} - wstawia stronicowaną listę komentarzy użytkowników
 • {comments:[ilosc]} - wstawia wybraną liczbę ostatnio dodanych komentarzy ([ilosc] - to ilosc komentarzy do wczytania) 
 • {photo:[numer]} - wstawia zdjęcie o danym numerze spośród podłączonych zdjęć do kategorii, produktu czy artykułu. Zdjęcia numerowane od wartości 1
 • {photos} - wstawia wszystkie podłączone do modułu zdjęcia
 • {gallery} - wstawia wszystkie zdjęcia galeriowe podłączone do produktu
 • {gallery:[od]-[do]} - wstawia zdjęcia z galerii z podanymi zakresami numeracji, np gallery:1-5 wczyta pierwsze 5 zdjęć podłączone do galerii
 • {categories} - wczytuje miniatury podkategorii z danej kategorii
 • {categories:[id]} - wczytuje miniatury podkategorii z kategorii o podanym id
 • {section:[id]} - wczytanie sekcji, jak na stronie głównej.