Aby podłączyć pixela facebooka w konfiguracji w zakładce postawowe wprowadzamy numer pixela:

podłączenie pixela facebooka

Kod zostanie automatycznie doklejony do strony.