Koszty wysyłek mogą być kalkulowane wyłącznie na podstawie wymiaru produktu oraz typu produktu.

Dodanie opcji płatności

W module:

Sklep / Płatności

dodajemy dostępne opcje płatności. Możemy wybrać tu moduł płatniczy, zdefiniować opisy oraz oznaczyć, że płatność jest płatnością pobraniową. Zaznaczenie opcji pobranie będzie naliczać inną kwotę z cennika dostaw.

Płatności same w sobie nie wpływają na koszt dostawy czy koszt całego zamówienia.

Dodanie opcji wysyłki

Definiujemy opcje dostępnych wysyłek w module:

Sklep / Dostawa

Ustawiamy tu w szczególności uprzednio utworzone opcje płatności, które mają pojawić się przy danej opcji dostawy z podziałem na kraj wysyłki.

Definiowanie cenników dostaw

W cenniku dostaw definiujemy zakresy wymiarowe dla poszczególnych opcji dostaw ich koszty oraz koleracje pomiędzy danymi zakresami i cennikami.
Każdy produkt w koszyku jest dopasowywany do odpowiedniego zakresu ze swojego cennika, a na podstawie ilości produktów z danego zakresu kalkulowana jest cena.
W ramach jednego cennika dostaw i różnych zakresów system skalkuluje cenę na podstawie koleracji między zakresami, może to być:

- SUMA: dany zakres zostanie dodany do pozostałych kosztów wysyłki
- MAX: uwzględniona zostanie maksymalna wartość danego zakresu dostaw

cenniki dostaw

Dodanie cennika dostaw do produktu lub materiału

W pierwszej kolejności należy określić czy dla danego materiału lub produktu ma być sprawdzany jego gabaryt. 
Służy ku temu pole "Weryfikacja wymiaru" w zakładce wysyłka. Dostępne są 3 opcje:

- bez weryfikacji: gabaryt nie będzie sprawdzany np. przy fototapetach
- szerokość i wysokość: sprawdzany będzie dłuższy z tych wymiarów np. obrazy i inne podłoża twarde
- szerokość: tylko faktyczna szerokość produktu np. fotorolety

Następnie wybieramy jeden z uprzednio ustawianych cenników dostaw.

Przykład

Załóżmy, że w koszyku mamy: 
1. obraz na płótnie 400x400 mm z cennika dostaw A
2. obraz na płótnie 1600x800 mm z cennika dostaw A
3. fototapeta z cennika dostaw B

Cennik A

przykład cennika A

Cennik B

przykład cennika B
 

Produkt 1. Przypisany zostanie do zakresu pierwszego cennika dostaw A - koszt 25 zł
Produkt 2. Przypisany do 2 zakresu cennika dostaw A - koszt 60 zł 
Koleracja zakresów ustawiona jest na MAX więc koszt grupy 60 zł
Produkt 3. Przypisany do 1 zakresu cennika B - koszt 25 zł

Grupa B jest grupa z koleracją SUMA więc całkowity  koszy wysyłki kurierskiej to 60 zł + 25 zł = 85 zł