Logujemy się na stronę https://developer.adobe.com/console/home

  • Wybieramy zakładkę "Projects"
  • klikamy "Create new project"
  • klikamy ikonę "Add API"
  • zaznaczamy "Adobe Stock" i klikamy "Next"
  • wybieramy sposób autoryzacji jako Web,
  • wpisujemy jako "Default redirect URI" https:[domena]/adobe/login np. https://www.focode.pl/adobe/login
  • wpisujemy jako "Redirect URI pattern" ten sam adres poprzedzając \\ wszystkie kropki np. https://www\\.focode\\.pl/adobe/login
  • klikamy "Save Configured API"

Po zapisaniu odczytujemy client_id oraz client_secret i kopiujemy do konfiguracji naszego sklepu w zakładce stock.

Aby korzystać z API AdobeStock na licencji druk na życzenie należy skontaktować się z Adobe w celu ustalenia warunków współpracy.