Aby podłączyć Google Analytics lub GTM należy w:

Administracja / Konfiguracja / z. Google

wpisać kod usługi Google Analytics. 

podłączenie google analytics

Może to być kod w wersji GA4 (G-), Universal Analytics (UA-) lub Google Tag Manager (GTM-).

W sklepie podłączone są wywołania zdarzeń Analyticsa lub ustawiane są DataLayery w zależności od konfiguracji. W wersji GA4 zdarzenia automatycznie będą widoczne w panelu. Dla Managera Tagów oraz Universal Analytics należy zdefiniować samodzielnie zdarzenia.

Wywoływane zdarzenia

  • view_item
  • view_item_list
  • view_cart
  • begin_checkout
  • purchase
  • add_to_cart
  • remove_from_cart
  • select_item - nie ustawiane domyślnie
  • select_promotion - nie ustawiane domyślnie