System umożliwia wygenerowanie dowolnych plików XML na potrzeby serwisów wewnętrznych. Generator znajduje się w:

Administracja / Generatory XML

Dane do generator podzielone są na 2 typy:

 • Produkty - oferta produktowa sklepu
 • Kategorie - podstrony serwisu, kategorie tagowane i blog

Tworząc nowy wpis mamy możliwość zdefiniowania dowolnej struktury XML (zakładka Format) złożonej z formatu startowego, pętli i zakończenia.

W formacie pętli stosujemy zmienne, które zostaną zastąpione danymi z bazy:

Zmienne dla typu kategorie:

 • name - nazwa kategorii
 • h1name - nagłówek h1 kategorii
 • url - link do kategorii
 • date - aktualna data

Kategorie wykorzystywane są głównie w sitemapach serwisu

Zmienne dla typu produkty:

 • title - tytuł produktu
 • motive - tytuł motywu podłączonego do produktu
 • subtitle - nazwa dodatkowa produktu
 • product_code - kod produktu
 • url - link do produktu
 • descr - wygenerowany opis produktu
 • material - nazwa materiału produktu
 • descr_short - opis krótki produktu
 • descr_strip - generowany opis produktu bez znaczników html
 • photo_s - url zdjęcia rozmiar s
 • photo_m - url zdjęcia rozmiar m
 • photo_l - url zdjęcia w rozmiarze l
 • price - cena produktu z walutą
 • priceval - cena w formacie liczbowym bez waluty
 • currency - waluta
 • product_id - id produktu
 • category - ścieżka kategorii domyślnej produktu
 • date - aktualna data

 

W generatorze możemy określić ponadto:

 • max ilość wpisów w pliku (jeśli wymaga tego serwis zewnętrzny)
 • kategorie - z których maja być wyciągane produkty
 • wykluczone produkty: id wykluczonych produktów, które nie powinny się znaleźć w XML