Zgody widoczne podczas składania zamówienia możemy zdefiniować w:

Adminsitracja / Konfiguracja / Zamówienia

Wpisujemy tutaj treści poszczególnych odnośników formularza wraz z ich wymagalnością. Nazwa jest nazwą wewnętrzną, która będzie widoczna na liście zamówień.

konfigurowanie akceptacji w formularzu zamówień