Statusy konfigurujemy w:

Sklep / Statusy zamówień

Status numer 1 jest to domyślny status nowego zamówienia. Status numer 2 to status na jaki zostanie zmieniane zamówienie po otrzymaniu raportu płatności. Inne statusy są dowolne.

Do każdego statusu możemy przypisać kolor wyświetlany na liście zamówień, wywoływane akcje oraz opisy w wiadomościach mailowych do klienta.

Dodatkowo:

  • prześlij na produkcje - oznacz czy zamówienie ma być widoczne w zakładce produkcja
  • widoczny na produkcji - określa czy z poziomu panelu produkcyjnego możemy zmienić zamówienia na dany status
  • sprzedaż - czy zamówienie zostało zrealizowane - do kalkulacji statystyk sprzedaży

W opisie mailowym możemy używać wstawek:

  • {order_pack_number} - numer listu przewozowego
  • {order_pack_link} - link śledzenia paczki
  • {order_id} - id zamówienia
  • {total_cost} - kwota zamówienia