Wizualizacje to mockupy zdjęciowe konfigurowane tak, aby symulowały zdjęcia produktowe w serwisie. Aby utworzyć wizualizacje wchodzimy do:

Produkty / Wizualizator

dodajemy nowy wpis, gdzie kluczowym elementem jest zdjęcie mockup załdowane do systemu.

Po załadowaniu zdjęcia należy przeciągnąć niebieskie punkty w miejsca gdzie ma być prezentowany motyw. Z reguły jest to cały przeźroczysty obszar mockupu. Wpisujemy wymiar oznaczonego obszaru lub klikamy "ustaw".

ustawienie obszaru mockupu

W zakładce konfiguracja wybieramy:

  • wypełnienie całego obszaru - jeśli motyw ma być tak skalowany, aby wypełniał całą przestrzeń obszaru
  • zdjęcie główne - czy jest to wizualizacja głównego zdjęcia produktowego
  • zdjęcie dodatkowe 
  • procent dopasowania: współczynnik określający ile procent wzoru musi być widoczne na wizualizacji, aby motyw mógł być przypisany
  • wzory powielane: czy może być użyty do wzorów powielanych
  • wzory normalne: czy może być użzyty do wzorów niepowielanych
  • skala powielenia: ile razy wzór ma być powielony (tylko dla wzorów powielanych)

W zakładce dopasowanie ustawiamy:

  • materiał
  • kategorie wizualizacji (wizualizacja zastosowana zostanie tylko dla wzorów należących ściśle do danej kategorii )
  • rozmiar produktu - możemy przypisać rozmiar jaki musi być przy wygenerowanym produkcie, aby mógł być użyty