Materiałem nazywać będziemy wspólną część, z której budowany będzie pojedynczy produkt. Może to być fototapeta, tapeta, obraz, obraz na płótnie itp.

Na podstawie materiału wygenerowane zostaną produktu. W materiale definiować będziemy cenniki, parametry produktowe, szablony meta informacji.

Aby dodać nowy materiał należy wejść do:

Produkty / Materiały

i dodać nowy wpis klikjąc ikonkę z plusem.

Podstawowymi danymi, które należy uzupełnić to:

  • tytuł materiału
  • kategoria główna, do której należy materiał 
  • widoczność

Aby produkty były generowane na podstawie materiału należy w zakładce generator uzupełnić:

  • format nazwy - możemy używać wstawek {title}, które oznaczają tytuł motywu
  • kod materiału - wartość identyfikująca produkt
  • link rewrite - używając stawek {title} {motive_id} - należy pamiętać, aby generowany link był unikalny, więc jeśli tytuły motywów powielają się należy dopisać numer motywu do linkowania

Wszelkie inne parametry są opcjonalne i uzupełniane w zależności od konfiguracji.