Definiowanie opcji dostaw

Definiowanie kosztów rozpoczynamy od dodania opcji dostaw w:

Sklep / Dostawa

Definiujemy tu nazwę, opis oraz koszt dostawy pojedynczej paczki.
(warunki pojedynczej paczki definiowane są w produkcie).
Dodatkowo możemy wybrać czy opcja dostawy wymaga podania adresu czy też nie np. dla odbioru osobistego czy paczkomatu.

definiowanie opcji dostaw

Definiowanie dostaw dla produktów

W edycji każdego z produktów możemy wybrać, które opcje dostawy będą dostępne dla danego produktu.

Opcjonalnie możemy zdefiniować warunki, dla których dana opcja będzie dostępna.
Warunek może wykluczyć opcje dostawy (warunek wykluczający) lub ustawić wielokrotność ceny (warunek powielający).

warunki dostaw dla produktu w focode.pl

Wyrażenie wpisywane w warunkach dostawy to działanie matematyczne, wprowadzane analogicznie jak dla cen obliczeniowych.
Mamy tu do dyspozycji symbole określone przy konfiguracji produktu.

 • W - szerokość produktu w mm (może to być wartość rozmiarowa przypisana do parametru lub wartość formatu wpisana przez usera). Jest to pierwsza wartość rozmiaru niezależnie od orientacji
 • H - wysokość produktu w mm. Druga wartość rozmiaru
 • WW - mniejszy z wymiarów produktu w mm. np. dla 1200x800 WW=800, dla 800x1200 WW=800 (nie ma znaczenia orientacja wymairu)
 • HH - większy z wymiarów produktu w mm.
 • R - zaokrąglenie w górę
 • M - nakład
 • S - powierzchnia w m2 (jednoznaczne z W/1000*H/1000)
 • U - współczynnik (wartość ustalana przy parametrach jako współczynnik jednostki)
 • Z - największa wartość z zakresu dla podanej zmiennej np. Z(W,1000,1500) - dla W<1000 będzie to 1000, powyżej będzie to 1500 (pozwala na określenie szeerokości rolki niezależnie od rozmiaru usera)
 • L - oblicza ilość użytków na podstawie rozmiaru produktu i rozmiaru arkucza L(W1,H1,W2,H2) - W1xH1 - to rozmiar produktu, W2xH2 - rozmiar arkusza
 • T - oblicza ilość m2 na podstawie rozmiarów dostępnych szerokości rolek, rozmiaru użytku i nakładu np. przy etykietach z rolki

Dodatkowo w każdym z parametrów można zdefiniować współczynniki dodatkowe, służące do wyliczeń potrzebnych wartości. Symbole FA,FB,FC,FD,FE.
Każdy wedle własnego uznania może określić co oznacza dany współczynnik np. może to być gęstość papieru potrzebna do wyliczenia wagi produktu

współczynniki parametrów

Warunek:

FA*M*S/1000 <= 30

określałby zatem, wagę produktu, która nie może być większa niż 30kg. Naturalnie każde wg własnego uznania może dodać do wyrażenia dodatkowe ciężary opakowań itp.

Można również wprowadzać warunki gabarytowe np. waga gabarytowa 

WW*HH*30/6000 <= 27

Współczynniki można dobierać indywidualnie, aby oszacować gabaryt paczki.
Należy pamiętać, że jest to pomiar szacunkowy i należy dodać dodatkowe wymiary na formaty opakowań.

Kalkulacja w koszyku

W koszyku dla kilku produktów wyświetlane są opcje wspólne dla wszystkich produktów.
Wysyłka wykluczona z jednego produktu, wyklucza ją również w drugim.

System kalkuluje koszt wysyłki jako najdroższą opcje z wszystkich produktów.