Klucz API Adobe Stock zdobędziemy logując się na konsole adobe pod adresem: https://console.adobe.io/

Następnie:

1. tworzymy nowa integracje (New integration)
2. Wybieramy "
3. Z listy usług wybieramy "Creative Cloud / Adobe Stock / OAuth integration"
4. Wpisujemy informacje o Integracji
5. Jako "Redirect URI Pattern" wpisujemy adres np. "https://www\\.focode\\.pl/adobe/login", oczywiście wpisując adres domeny Państwa serwisu. Funkcja ta nie jest na chwile obecną używana, w przyszłości posłuży do automatycznych pobrań zdjęć poprzez API.
6. Klucz API oraz secret należy wpisać w konfiguracji strony.

Podkreślam, że samo wygenerowanie klucza API nie uprawnia nas do sprzedazy produktów "Druk na życzenie". W tym celu należy skontaktować się z adobe w celu ustalenia warunków współpracy.