System na chwile obecną umożliwia fakturowanie wyłącznie za pośrednictwem serwisu ifirma.pl. Klucze należy wygenerować w Narzędzia / API. System wymaga dwóch kluczy faktura i abonent:

Klucze należy wprowadzić w:

Administracja / Konfiguracja / Fakturowanie

Po wprowadzeniu konfiguracji na liście zamówień pojawią się dodatkowe przyciski akcyjne umozliwiające wygenerowanie faktury proforma oraz faktury sprzedaży. Wszelkie operacje dodatkowe np. korekty, duplikaty, wykonywane sa po stronie serwisu ifirma.pl