Zgody do formularza zamówień definiujemy w:

Administracja / Konfiguracja / Zamówienia

Klikając w przycisk dodaj możemy stworzyć listę checkboxów, które uzytkownik będzie musiał (lub opcjonalnych) zaakceptować przy składaniu zamówienia. Wpisujemy regułkę widoczną w formularzu, krótką nazwę, widoczną w panelu zamówień oraz czy jest ona wymagana.

Wpisy obok regulaminu powinny informować klienta o sposobie przetwarzania danych przez Państwa firmę.

W skórce formularza plik: boxes/order.tpl powinien znaleźć się następujący kod HTML (około linii 168):

{if !empty($therms)}
	{foreach from=$therms item=therm}
	<div class="therms clear">
		<div class="therm-inp">
			<input type="checkbox" name="therms[{$therm.name}]" 
				value="1" data-r="{$therm.restricted}"/>
		</div>
		<div class="therm-txt">{$therm.text}</div>
	</div>   
	{/foreach}
{/if}

Fragment kodu z pojedynczą informacją o regulaminie należy usunąć.