Rabaty stałe

Ustalane są przy produkcie/materiale w zakładce ceny.

Produkty / Produkty / Edycja / Zakładka Ceny

Mamy możliwość wpisania rabatu procentowego (wartość dodatnia) oraz daty ważności promocji do jakiej rabat obowiązuje. Aby wyświetlic informacje o rabacie można dodać parametry w pliku boxes/photos.tpl:

{$ph.is_promo} - flaga 0/1 czy produkt rabatowany
{$ph.price_wd} - cena bez rabatu
{$ph.promo_date} - data zakończenia promocji

Przykładowe zmiany widoczne są na:

https://demo.focode.pl/fototapety/architektura

Przykładowe wstawki w skórce:

{if !empty($ph.is_promo)}
<div class="promo">PROMOCJA</div>
{/if}

{if !empty($ph.is_promo)}
<s>{$ph.price_wd} zł</s>
{/if}

Kody rabatowe

Kody rabatowe definiujemy w:

Sklep / Kody rabatowe

Mamy możliwość zdefiniowania rabatu procentowego oraz walutowego na wszystkie lub wybrane produkty.
Wpisanie kodu rabatowego w formularzu zamówienia kasuje rabat stały ustalony przy produkcie.

Algorytm rabatowania

W pierwszej kolejności ustalana jest cena normalna produktu (bez parametrów), uwzględniona zostaje cena minimalna produktu i od niej uwzględniony rabat. Parametry produktowe liczone są odrębnie, uwzględniając flagę 0/1 ustawiona przy parametrze (czy rabat ma byc liczony dla parametru) wg tej samej zasady. Najpier cena parametru, cena minimalna i na końcu rabat.

Wartości procentowe parametrów liczone są od wartości nie rabatowanych.

Koszty zdjęć nie są uwzględniane.

np.

1m2 tapety = 100 zł (cena minimalna 50zł)
Koszt zdjęcia = 10zł
Laminat matowy = 10% (włączone rabatowanie)
Klej = 50zł (bez rabatu)

dla produktu 50x50cm mamy:

Koszt produktu: 50 zł (uwzględniając cene minimalną)
Zdjęcie:10 zł
Laminat: 5 zł
Klej: 50 zł
Razem: 115 zł

wpisując 10% procent rabatu mamy:

Koszt produktu: 45 zł
Zdjęcie:10 zł
Laminat: 4,5 zł
Klej: 50 zł
Razem: 109,50 zł