Ceny obliczeniowe to zdefiniowane działania matematyczne pozwalające na wyliczenie oczekiwanej wartości liczbowej. 
Może to być ilość użytków, ilości metrów kwadratowych, obwody, ilości metrów kwadratowych liczonych z szerokości rolki itp.

Ceny definiowane są w parametrach:

dodawanie wyrażeń obliczeniowych w systemie dla drukarni focode

Możemy zdefiniować kilka wyrażeń dla jednego parametru oraz zdefiniować zakresy cenowe dla danej wyliczonej wartości.

Dla grup parametrów, możemy zdeklarować oznaczenie do wykorzystania w obliczeniach np. w poniższym przykładzie, liczbowy input "Ilość bigów" oznaczamy literą B.

oznaczanie parametru liczbowego do wyliczeń matematycznych

Parametry mając przypisaną "wartość" są przypisywane do symboli z grup parametrów, do których zostały przypisane.

Tworząc wyrażenie obczeniowe możemy również wykorzystać zmienne i funkcje do wyliczeń:

  • W - szerokość produktu w mm (może to byc wartość rozmiarowa przypisana do parametru lub wartość formatu wpisana przez usera)
  • H - wysokość produktu w mm 
  • R - zaokrąglenie w górę
  • M - nakład
  • S - powierzchnia w m2 (jednoznaczne z W/1000*H/1000)
  • U - współczynnik (wartość ustalana przy parametrach jako współczynnik jednostki)
  • Z - największa wartość z zakresu dla podanej zmiennej np. Z(W,1000,1500) - dla W<1000 będzie to 1000, powyżej będzie to 1500 (pozwala na określenie szeerokości rolki niezależnie od rozmiaru usera)
  • L - oblicza ilość użytków na podstawie rozmiaru produktu i rozmiaru arkucza L(W1,H1,W2,H2) - W1xH1 - to rozmiar produktu, W2xH2 - rozmiar arkusza
  • T - oblicza ilość m2 na podstawie rozmiarów dostępnych szerokości rolek, rozmiaru użytku i nakładu np. przy etykietach z rolki

Przykłady:

Obliczenie ilości użytków na arkusz 320x450mm / SRA3

L(W,H,320,450)

Obliczenie ilości arkuszy 320x450mm / SRA3 dla nakładu

R(M/L(W,H,320,450))

Obliczenie ilości m2 uwzględniając szerokości 2 rozmiarów rolek 1200mm i 1500mm

Z(W,[1200,1500])/1000*H/1000*M

Obliczenie ilości m2 papieru w zalezności od szerokości rolek i rozmiaru użytku

T(M,W+4,H+4,[1500,220])

Do każdego wyrażenia można wprowadzić zakresy cenowe, co pozwala na obniżenie ceny wraz ze wzrostem nakładu.

Obok wyrażenia, można wprowadzić mnożnik ceny w postaci osobnego wyrażenia.
Najpier system bierze cenę z zakresów, a następnie pomnoży razy wyliczony mnożnik.

mnożnik cen obliczeniowych w systemie dla drukarni focode