Ceny obliczeniowe to zdefiniowane działania matematyczne pozwalające na wyliczenie oczekiwanej wartości liczbowej. 
Może to być ilość użytków, ilości metrów kwadratowych, obwody, ilości metrów kwadratowych liczonych z szerokości rolki itp.

Ceny definiowane są w parametrach:

dodawanie wyrażeń obliczeniowych w systemie dla drukarni focode

Możemy zdefiniować kilka wyrażeń dla jednego parametru oraz zdefiniować zakresy cenowe dla danej wyliczonej wartości.

Dla grup parametrów, możemy zdeklarować oznaczenie do wykorzystania w obliczeniach np. w poniższym przykładzie, liczbowy input "Ilość bigów" oznaczamy literą B.

oznaczanie parametru liczbowego do wyliczeń matematycznych

Parametry mając przypisaną "wartość" są przypisywane do symboli z grup parametrów, do których zostały przypisane.

Tworząc wyrażenie obczeniowe możemy również wykorzystać zmienne i funkcje do wyliczeń:

 • W - szerokość produktu w mm (może to byc wartość rozmiarowa przypisana do parametru lub wartość formatu wpisana przez usera), dla produktów wielowymiarowych to suma szerokości.
 • H - wysokość produktu w mm lub suma wysokości
 • WW - krótszy bok produktu w mm lub suma krótszych boków produktu dla produktów wielowymiarowych
 • HH - dłuższy bok produktu w mm lub suma dłuższych boków produktu dla produktów wielowymiarowych
 • MW - największa szerokość produktu (również dla produktów wielowymiarowych)
 • MH - największa wysokość produktu 
 • MWW - największy z krótszych boków produktu
 • MHH - największy z dłuższych boków produktu
 • R - zaokrąglenie w górę np. R(W/100)
 • RR - zaokrąglenie w dół np. RR(W/100)
 • M - nakład
 • S - powierzchnia w m2 (jednoznaczne z W/1000*H/1000)
 • U - współczynnik (wartość ustalana przy parametrach jako współczynnik jednostki)
 • Z - największa wartość z zakresu dla podanej zmiennej np. Z(W,1000,1500) - dla W<1000 będzie to 1000, powyżej będzie to 1500 (pozwala na określenie szeerokości rolki niezależnie od rozmiaru usera)
 • L - oblicza ilość użytków na podstawie rozmiaru produktu i rozmiaru arkucza L(W1,H1,W2,H2) - W1xH1 - to rozmiar produktu, W2xH2 - rozmiar arkusza
 • T - oblicza ilość m2 na podstawie rozmiarów dostępnych szerokości rolek, rozmiaru użytku i nakładu np. przy etykietach z rolki
 • RX - największa wartość z tablicy np. RX(W,1000) - gdy W < 1000 będzie to 1000, dla W > 1000 będzie to W

Przykłady:

Obliczenie ilości użytków na arkusz 320x450mm / SRA3

L(W,H,320,450)

Obliczenie ilości arkuszy 320x450mm / SRA3 dla nakładu

R(M/L(W,H,320,450))

Obliczenie ilości m2 uwzględniając szerokości 2 rozmiarów rolek 1200mm i 1500mm

Z(W,[1200,1500])/1000*H/1000*M

Obliczenie ilości m2 papieru w zależności od szerokości rolek i rozmiaru użytku
dodatkowo z możliwością zdefiniowania naddatku z rolki oraz marginesów produkcyjnych

T(M,W+4,H+4,[1500,2200],200,[80,80])
T(ilość, szerokość, wysokość, dostępne szerokości rolek, dodatkowe mm bieżące rolki, marginesy produkcyjne)

Do każdego wyrażenia można wprowadzić zakresy cenowe, co pozwala na obniżenie ceny wraz ze wzrostem nakładu.

Obok wyrażenia, można wprowadzić mnożnik ceny w postaci osobnego wyrażenia.
Najpierw system bierze cenę z zakresów, a następnie pomnoży razy wyliczony mnożnik.

mnożnik cen obliczeniowych w systemie dla drukarni focode